Loading
Cze 12, 2015

MEDIANAS: Forum Branżowe

written by Magda

W najnow­szym (7/2015) nume­rze miesięcz­ni­ka Forum Bran­żo­we ukazał się wywiad z zało­ży­cie­lem naszej firmy Jackiem Szcze­pa­nem. Zain­te­re­so­wa­ny­ch odsy­ła­my do lektu­ry!

Leave a comment