Loading
Cze 12, 2015

PODCAST: Jak zostać szefową?

written by Magda

Jak zostać szefo­wą i pozy­skać finan­so­wa­nie dla swoje­go przed­się­wzię­cia? Pole­ca­my podca­st „Stre­fa Szefa”. Gość­mi niedziel­ne­go progra­mu Marze­ny Mazur były Kata­rzy­na Wierz­bic­ka z Funda­cji Przed­się­bior­czo­ści Kobiet i Kinga Nowa­kow­ska z Black Swan Fund.

Link do audy­cji w TOK.FM: link

Leave a comment